Domů>Dům a zahrada>Faren Koncentrovaný dezinfekčn...

Faren Koncentrovaný dezinfekční prostředek pro bazény WT POOL CL15 - 25kg

Kód výrobku: 1c314f8eac2f21e3afb129ff7ea839c2
Výrobce: Faren
Dostupnost: 2 dnů
Vaše cena: 2 192 Kč
Dezinfekční a chlorační produkt pro bazénovou vodu. Výhody Snadná aplikace díky tekuté formě produktu. Produkt je připraven k použití. Fyzikálně-chemické vlastnosti Koncentrace aktivního chloru    : 14,5 – 15 % (CQC TA25) Vzhled a barva : mírně žlutá kapalina Hustota (20o C) :  1,215 g/cm3 Celková úroveň alkalinity : 10 (ASTM D2022) Bod krystalizace : - 18o C Maximální obsah železa : 2 ppm (IND 3202)   DÁVKOVÁNÍ Přidat do bazénové vody a udržovat koncentraci volného chloru mezi 0,7 a 1,5 ppm (mezi 5,4 a 6,7 gr/m3 CL15). Anorganická látka, bez GMO a BSE/TSE. Ošetření šokem („break point“) Více než 10 ppm volného chloru podle kombinované koncentrace chloru(více než 70 gr/m3 CL15). Spotřeba Spotřeba se může lišit v závislosti na teplotě, množství a ostatníchparametrech doplňované vody a úrovni obsazenosti zařízení. Prvky označení Výstražný symbol nebezpečnosti Signální slovo Nebezpečí Nebezpečné látky chlornan sodný,roztok (16% - aktivního chloru) Standardní věty o nebezpečnosti H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.  

Faren BIO MELT čistič ucpaných odpadů

Faren

Faren BIO MELT čistič ucpaných odpadů

Super účinný odstraňovač ucpaných odpadů Výrobek s BIOLOGICKÝMI...

Cena: 330,00 Kč

detail

Faren Faren SOLAR CLEANING - čistič na solární panely koncentrát 1L

Faren

Faren Faren SOLAR CLEANING - čistič na solární panely koncentrát 1L

CHRAŇTE SVOJI INVESTICI ZAJISTĚTE 100% ÚČINNOST ZKRAŤTE DOBU ...

Cena: 332,00 Kč

detail

Faren MELT NO ACID GELOVÝ čistič ucpaných odpadů 1000 ml

Faren

Faren MELT NO ACID GELOVÝ čistič ucpaných odpadů 1000 ml

Věty o nebezpečnosti: H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. ...

Cena: 202,00 Kč

detail

Faren Odstraňovač ucpaných odpadů MELT STRONG 600g

Faren

Faren Odstraňovač ucpaných odpadů MELT STRONG 600g

Věty o nebezpečnosti: H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. ...

Cena: 278,00 Kč

detail

Máte nápad, připomínku či vzkaz? Napište nám!

facebook Planetachemie.cz

Samolepky na zeď promění daný prostor k nepoznání a dodají mu originalitu. Planetanábytku.cz - značkový nábytek se slevou až 30%. Výčepní zařízení do každé restaurace, nebo hospody. Pěkné koupelny do každého domu a bytu. Kupte si zahradní nábytek online. Luxusní holení pro opravdové muže.

Hliníkové slitiny

Hliníková slitina ENAW-5754 je odolná proti korozi, lehká a trvanlivá.

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Faren HAVÁRIJNÍ ZÁSAHOVÁ SADA

Faren

Faren HAVÁRIJNÍ ZÁSAHOVÁ SADA

Cena: 3 467,00 Kč

koupit

Faren Brunox Epoxy konvertor rzi 5l

Faren

Faren Brunox Epoxy konvertor rzi 5l

Cena: 5 910,00 Kč

koupit

Faren Brunox Turbo Sprej 100 ml

Faren

Faren Brunox Turbo Sprej 100 ml

Cena: 154,00 Kč

koupit

Faren Brunox Turbo Sprej 500 ml

Faren

Faren Brunox Turbo Sprej 500 ml

Cena: 243,00 Kč

koupit
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte Další informace